KeyShield SSO

KeyShield SSO je najrýchlejší a najuniverzálnejší produkt SSO na svete. Zatiaľ čo tradičné riešenia sú schopné spracovať tisíce požiadaviek za minútu, my sme schopní to urobiť za sekundu. Vážne.


KeyShield SSO je skutočné riešenie SSO, ktoré zisťuje a poskytuje identitu používateľov siete na základe ich autentifikácie do eDirectory, Active Directory alebo LDAP (cez klienta KeyShield SSO). Keď je používateľ overený, KeyShield SSO overí jeho/jej identitu a uchová informácie o IP adrese a celom mene používateľa. Ak sa potom používateľ pokúsi pripojiť k nejakému informačnému systému, identita sa skontroluje dopytovaním KeyShield SSO na základe IP adresy. Ak je používateľ známy, nie je potrebná žiadna ďalšia autentifikácia. Tento prístup je efektívnejší a bezpečnejší ako spôsob, akým funguje napríklad s internetovým prehliadačom, ktorý uchováva mená a heslá, ktoré boli použité na autentifikáciu.

Denné a často opakované overovanie do mnohých informačných systémov vadí užívateľom a spôsobuje značné finančné straty. Potreba udržiavať a používať viac používateľských mien a hesiel vedie k zníženiu bezpečnosti a spôsobí ďalšie náklady. S KeyShield SSO klientom sa užívateľ musí autentizovať oproti AD/LDAP/eDIR iba raz, po zadaní mena a hesla platného vo firme/inštitúcii. Akékoľvek iné IS, portály, proxy, vlastné vyvinuté softwarové riešenia jtypu klient/server môže zdieľať identitu užívateľa prostredníctvom rôznych rozhraní KeyShield SSO. Váš vývojár môže integrovať KeyShield SSO do jedného pracovného dňa. Váš správca môže nasadiť server a klientov v rámci jedného pracovného dňa rovnako.

Nasadenie počas pracovného dňa

KeyShield SSO server je čisto JAVA aplikácia, ktorá nepotrebuje nič viac než JVM na Linuxe alebo Windows a LDAP rozhranie eDirectory/služby Active Directory alebo iný jednoduchý LDAP adresár. Celá inštalácia je dokončená v minúte vďaka pohodlnému inštalačnému skriptu/msi balíčku. KeyShield SSO klient pre pracovné stanice so systémom Windows je k dispozícii ako MSI balíček a môže byť nasadený ručne alebo automaticky pomocou riešení, ako ZENworks. Android klient je k dispozícii na stiahnutie cez Google Play. Klienti sú k dispozícii zadarmo.

SSO integrácia v rámci pracovného dňa

Prakticky akákoľvek aplikácia môže byť integrovaná s KeyShield SSO. KeyShield SSO poskytuje HTML REST rozhranie, pohodlnú knižnicu API pre “unikátne ID užívateľa” a správu atribútu networkaddress LDAP, rovnako ako aj interaktívne administrátorského rozhranie. Mnohé aplikácie sú už integrované priamo v KeyShield SSO. Ďalšie integrované systémy – GWAVA, Retain, EHD, MediaWiki, Vibe, dáta Synchronizer, Moodle, atď. (pozri www.KeyShield SSO.com)

Výhody

Užívatelia si nemusia pamätať desiatky používateľských mien a hesiel, takže neohrozia bezpečnosť tým, že si píšu heslá na kúsky papiera prilepené k monitoru.

Nie je nutné synchronizovať prihlasovacie údaje medzi systémami s rôznou úrovňou bezpečnosti a ohroziť bezpečnosť únikom z menej bezpečných systémov.

Žiadne ďalšia strata času a peňazí – používatelia môžu pristupovať k sieťovým systémy okamžite, overovania nie je nutné, rovnako ako pravidelná údržba užívateľských mien a hesiel

Licenčná politika

KeyShield SSO je licencovaná iba podľa počtu užívateľov. Počet aplikácií a systémov, ktoré integrujú s KeyShield SSO je neobmedzená. Podpora integrácie je k dispozícii u niektorých rozšírených systémov priamo TDP alebo v spolupráci so svojimi dodávateľmi (spýtajte sa nás na zoznam integrovaných technológií).