Gwava

GWAVA sa rozrástla a ponúka popredné multiplatformové zabezpečenie správ a zjednotené riešenia archivácie pre Microsoft Exchange, Office 365, Gmail, GroupWise a ďalšie. Produkty GWAVA sú dôveryhodné a implementované v tisíckach vládnych, vzdelávacích, zdravotníckych a finančných inštitúcií v 60 krajinách.


Gateway

Bezpečnostná brana

Gateway poskytuje nulovú antivírusovú a antispamovú ochranu na mieste alebo v cloude. Využíva najnovšiu technológiu na zabezpečenie toho, aby váš systém správ a sieť neobsahovali vírusy, malvér a spam. Secure Messaging Gateway tiež chráni pred DoS/DDoS útokmi, čím pomáha udržiavať váš e-mailový systém v prevádzke.


Retain

Multiplatformová archivácia

Podpora pre rôzne prostredia vrátane Exchange, Microsoft 365, Gmail, Bloomberg, Micro Focus GroupWise, sociálna spolupráca a mobilné dáta.

Podrobná konfigurácia umožňuje archiváciu založenú na politike podľa typu poštovej schránky, zdroja správy, typu položky, stavu správy, veku správy a príloh.

Archív Retain je možné prehliadať a vyhľadávať priamo z viacerých prístupových bodov, vrátane e-mailového klienta koncového používateľa, mobilnej aplikácie Retain, webového klienta s webovým prístupom v prehliadači a prehliadača archívov offline. Navyše, dáta archivácie obchodnej komunikácie možno exportovať do prenosného samostatného prehliadača archívov.


Reload

Najrýchlejší nástroj na zálohovanie a fail-over

Najrýchlejší nástroj na zálohovanie a núdzové prepnutie, ktorý je k dispozícii pre GroupWise, poskytuje rýchle obnovenie správ, ako aj horúce zálohy poštových úradov a domén, čím zaisťuje, že kritické údaje sú vždy aktuálne a dostupné. Software sa dodáva v lokalnych ci cloudovych verziach.

Uistite sa, že váš systém GroupWise je úplne zálohovaný pomocou technológie SmartPurge, ktorá zaisťuje, že žiadne z vašich údajov správy nebudú vymazané, kým ich nezazálohuje server.